۱۳۹۳ شهریور ۳۰, یکشنبه

ابداع نرم افزار نفوذ به تخیلات نقاشان توسط بابک صالح دانشمند جوان ایرانی

بابک صالح به همراه گروه تحقیقاتی اش از دانشگاه راتجرز آمریکا با بهره گیری از آخرین تکنیک‌های پردازش تصویربه تجزیه‌وتحلیل صدها اثرنقاشی ازهنرمندان بسیار قدیمی تا نسبتاً جدید پرداخته اند که عمده این کار به وسیله نرم افزاری انجام می شود که توسط این دانشمند جوان ایرانی ابداع  گردیده است.آنچه که بابک صالح و تیم تحقیقاتی دانشگاه راتجرز آمریکا در نیوجرسی موفق به ابداع آن شده اند در زمره عجیب ترین دستاوردهای علمی آغاز هزاره سوم به شمار می آید. درحقیقت برنامه طراحی شده توسط این محققان شباهت های موجود میان نقاشی ها و طراحی های مختلف را شناسایی می کند.
با استفاده از این فناوری نوین حتی می توان توانایی های خاصی را که به گفته هنرمندان نقاش در درون فضا، بافت، فرم، شکل، رنگ آنها وجود دارد، شناسایی کرد.برای مثال شباهتهایی بین کارهای کلیمت،‌ پیکاسو و براک شناسایی شد. همچنین این نرم‌افزار دریافت که «پرتره پاپ اینوسنت دهم» اثر دیه‌گو ولاسکز از شباهتهای آشکاری با نقاشی فرانسیس بیکن موسوم به «بررسی پرتره پاپ اینوسنت دهم ولاسکز» برخوردار بود.
در این بررسی تیم تحقیقاتی دکتر صالح بیش از ۱۷۰۰ نقاشی و طراحی متنوع را بر اساس مشخصه های بصری گوناگون طبقه بندی کردند.  این دسته بندی شامل طراحی های ساده تا نقاشی های پیچیده و ظریف می شود. آنها مقایسه های فراوانی میان این آثار هنری انجام دادند و اطلاعات به دست آمده از این طریق را در قالب برنامه ای رایانه ای سازمان دهی کردند.  نتایج مطالعات این محققان در گزارشی با عنوان ” به سوی کشف خودکار تأثیرگذاری هنری”  منتشر شده است.
محققان بر این باورند که در گذشت زمان، به خصوص در دو قرن اخیر به جهت بروز تحولات گسترده اجتماعی، طرز تفکر نقاشان و طراحان نیز متحول شده که این موضوع می توانسته بر احساسات و تخیلاتشان در حین ترسیم آثاری تأثیرگذار باشد و اکنون با استفاده از این برنامه رایانه ای می توان به آنچه که در فکر پدیدآورندگان آثار هنری می گذرد دست یافت.
 لازم به ذکر است که این پروژه هم اکنون زیر نظر بابک صالح و تیم تحقیقاتی در دانشگاه راگترز در مسیر تکمیل شدن میباشد.